Výběrové řízení

Sem vložte příslušné soubory v PDF přes 11 tlačítko zleva v prostředním řádku editace v administraci. Dále kliknout na "vybrat na serveru" a postupovat dle intuitivního rozhraní.